Środowisko

Wykonamy dla Państwa kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko planowanych inwestycji oraz będziemy aktywnie uczestniczyć w całej procedurze oceny oddziaływania na środowisko (m.in. uzgodnienia z organami).

Przygotujemy kompletną dokumentację w celu:

  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  • uzyskania pozwolenia zintegrowanego
  • uzyskania pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  • uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
  • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, magazynowanie, transport i odzysk odpadów
  • przyjęcie przez organ zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia
  • prowadzenia ewidencji odpadów
  • składania zbiorczego zestawienia o wytwarzanych odpadach