Projekty wykonawcze

Wykonujemy kompleksowe projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych, murowych, stalowych i drewnianych, ułatwiające prawidłowe wykonanie konstrukcji na budowie. Wykonujemy szczegółowe rysunki zbrojeniowe elementów żelbetowych, wykonawcze i warsztatowe dla konstrukcji stalowych i drewnianych wraz z dokładnymi zestawieniami materiałowymi. Szczegółowe rysunki wykonawcze są też podstawą do wykonania dokładnego kosztorysu inwestycji.