Projekty technologiczne

Projekt technologiczny opracowany przez naszą firmę uwzględnia europejskie standardy w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarczych, które zostały wdrożone do polskiego ustawodawstwa i znajdują swoje odbicie w ustawie o ochroni zwierząt i w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Nasza grupa technologów i projektantów gwarantuje poprawne zaprojektowanie i wybudowanie budynku inwentarskiego.

Rysunki w projekcie technologicznym zawierać będą wszystkie potrzebne informacje takie jak:

  • grupy zwierząt, której dotyczy budynek np. tuczarnia, reproduktor, kurnik,
  • skalę produkcji,
  • system utrzymania zwierząt,
  • sposób wentylacji i ogrzewania,
  • system pojenia i karmienia,
  • system kanalizacji.