Projekty budowlane

Projekt budowlany opracowany przez naszą firmę jest kompletną dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, robiony w oparciu o technologię ustaloną z inwestorem.

Zawartość projektu budowlanego:

  • projekt architektoniczno – budowlany,
  • projekt branży elektrycznej,
  • projekt branży sanitarnej,
  • projekt zjazdu z drogi.

Każdy projekt jest uzgadniany z rzeczoznawcami:

  • pod względem ochrony przeciwpożarowej (rozplanowanie wyjść ewakuacyjnych, drogi dojazdowe do budynku, lokalizacja hydrantów),
  • w zakresie wymagań higieniczno- sanitarnych (rozplanowanie zaplecza socjalnego, instalacja wodna doprowadzona do budynku),
  • pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • w przypadku nowego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej z gestorami sieci,
  • w przypadku sieci wychodzących poza teren działki z Zespołem Uzgadniana Dokumentacji Projektowej.